jälleensyntymän ja karman lain hyvä artikkeli  KAKSOISLIEKIT ELI PARISIELUT

 
 
 
 
jokainen meistä on halunnut joskus löytää sen ”Ainoan” ja ”Oikean”, täydellisen rakkauden, joka voisi antaa meille kaipaamamme täyttymyksen. Harvoin olemme kuitenkaan saaneet kokea sellaista suurta ja puhdasta rakkautta, joka on inspiroinut taiteilijoita ja säveltäjiä kaikkina aikoina.
Löytyykö vain sadussa tarina valkoisella ratsulla ratsastavasta prinssistä, joka pelastaa prinsessan lohikäärmeen kidasta, ja elää hänen kanssaan onnellisena elämänsä loppuun asti?
 
Jumala, mestarillinen näytelmäkirjailija, on kirjoittanut suurimman koskaan kirjoitetun rakkauskertomuksen – kaksoisliekkien näytelmän – tarinan, joka ylittää kaikki kuvitelmasi. Tarinan, joka sisältää sinut, Jumalan ja universumin, maan kehityksen ja sinun tehtäväsi hyvin erityisen sielun kanssa – sielun, joka on sinun toinen puoliskosi, sinun kaksoisliekkisi.
 
Tänä aikana, siirryttäessä Kalojen Aikakaudesta Vesimiehen Aikakauteen, monien ihmisten tulisi löytää kaksoisliekkinsä, jotta he voisivat tasapainottaa karmansa ja kulkea yhdessä sielukehityksensä Polkua. Ehkä sinä ja kaksoisliekkisi olette vapaaehtoisesti tulleet suorittamaan hyvin tärkeätä tehtävää – saamaan taivaallisen hierarkian vihkimykset, löytämään tosi identiteettinne ja tehtävänne, ja auttamaan ihmiskuntaa siirtymään Vesimiehen Aikakauteen.
 
Kaksoisliekkien luominen
 
1. Tai chi pyörii ja jakautuu kahteen identtiseen sfääriin – Yhden kaksoisliekkeihin, jotka edustavat Jumalan kokonaisuuden maskuliinista ja feminiinistä polariteettiä. Pisarana Jumalan olemuksen valtamerta kumpikin sfääri tai Jumalallinen Monadi koostuu MINÄ OLEN Läsnäolevasta, ja sitä ympäröivistä värin tai valon renkaiden sfääreistä, jotka muodostavat KAUSAALIRUUMIIN. Täten Äiti-Isä Jumala loi meidät omaksi kuvakseen – mieheksi ja naiseksi.
 
2. Kumpikin minä olen läsnäoleva lähettää säteen – sielun. Molemmat sielut heijastavat vastakkaista polarisuutta – toinen maskuliinista, toinen feminiinistä. Maassa kehittyvän sielun ja minä olen läsnäolevan välillä on Kristus-minä – meidän henkilökohtainen välittäjämme Hengen ja Aineen välillä. Me voimme kohota ja tulla yhdeksi oman Kristus-Minämme kanssa käyttämällä vapaata tahtoa ja hallitsemalla maan tason. Tämä on ”alkemiallinen avioliitto”, jonka täytyy edeltää kaksoisliekkien ikuista avioliittoa.
 
3. Aatami ja Eeva symbolisoivat Jumalan vaatimaa testiä, joka kohtaa kaikkia kaksoisliekkejä. Vaikka jokainen meistä syntyi Hengestä täyttämään tehtävämme osoittaaksemme hallitsevamme maa-tason, olemme langenneet täydellisyyden tilasta (Eedenistä), koska olemme olleet tottelemattomia ja kurittomia kosmista lakia kohtaan. Tästä seurauksena olemme joutuneet kestämään eron kaksoisliekistämme monien inkarnaatioiden aikana ponnistellessamme karmamme tasapainottamiseksi.
 
4. Heti kun kaksoisliekit väärinlaadullistivat Jumalan energiaa, he alkoivat luoda negatiivista karmaa ja energian kierteitä, jotka muodostavat negatiivisuuden ja karkeuden kerroksia auraan. Se erottaa heidät heidän omasta Minä Olen Läsnäolevastaan ja kaksoisliekistään. Sitten tässä neuvotaan miten Violetin muuntavan liekin päivittäisen käytön kautta tämä väärinlaadullistettu energia – kauna, ärsyyntyminen, levottomuus, pelko – voidaan riisua negatiivisuudesta ja puhdistaa, sekä palauttaa sitten kausaaliruumiin seitsemään kehään Hengen tasolle, ”aarteeksemme”, joka on varastoituna taivaaseen. Tässä asiassa olen erimieltä, sillä violetin liekin käyttö voi olla vaarallista väärin käytettynä, ja kumpaako violettia käyttäisitte vaaleeta vai tummaa, sitä ei sanota missään. Itse en ole sitä uskaltanut koskaan käyttää, koska Madame Helena Petrovna Blavatsky siitä nimenomaan varoittaa.
 
5. Me voimme yhdistyä kaksoisliekkimme kanssa sisäisillä tasoilla laajentamalla Jumalan kolminkertaista liekkiä sydämissämme ja käyttämällä rakkautemme dynaamista polaarisuutta täyttääksemme tehtävämme. Meidän lopullinen liittomme tapahtuu, kun olemme tulleet yhdeksi MINÄ OLEN Läsnäolevamme kanssa ja yhdistyneet Hengen tasolla kuolemattomina, Jumalvapaina olentoina.
 
Kaksoisliekit
 
Aikoja sitten, jo ennen ajan ja paikan rajoituksia sinä ja kaksoisliekkisi seisoitte Alfan ja Omegan, Isä/Äiti-Jumalan edessä. Te annoitte pyhän lupauksen tuoda maan päälle muodon maailmaan Jumalan luovuuden kipinän – energiaa olemuksenne Hengen tasolta, omasta MINÄ OLEN Läsnäolevastanne tehdäksenne hyviä töitä – ja palataksenne sitten Hengen tasolle ajan ja paikan voittajina.
 
Tarvitsitte useita inkarnaatioita sekä miehen että naisen kehossa oppiaksenne siirtämään henkisen energian fyysiselle tasolle. Tällä tavoin kummallakin kaksoisliekillä oli mahdollisuus kuvastaa Isä/Äiti-Jumalan täyteyttä.
 
Jos olisimme pitäneet yllä harmoniaa aina, olisimme saaneet jakaa kosmisten rakastavaisten suhteen kauneuden kaikissa elämissämme. Mutta menettämällä keskinäisen sopusoinnun ja harmonian Jumalan kanssa, epäluulon ja pelon tuloksena tai tuntiessamme olevamme erossa jumalallisesta identiteetistämme – sallimme pimeyden tulla elämäämme ja luoda negaatiivisen energian kerroksia itsemme ja kaksoisliekkimme välille. Ajauduimme yhä kauemmaksi toisistamme, kunnes yössä kulkevien laivojen tavoin emme enää olleet tietoisia edes toistemme olemassaolosta.
 
Jokaisen inkarnaation aikana, jonka olemme eläneet erossa kaksoisliekistämme, olemme joko tehneet lisää negatiivista karmaa tai tasapainottaneet osan siitä karmasta, joka oli uuden yhdistymisen esteenä. Aika ajoin meillä oli erilaisia suhteita kaksoisliekkimme kanssa: mies-vaimo, äiti-poika, isä-tytär ja veli-sisar. Näin saatoimme selvittää negatiiviset energiasiteet, joita olimme kutoneet alitajuntaamme käyttämällä vapaata tahtoamme väärin.
 
Kun ihmiset oppivat, että heillä on ainutlaatuinen elämäntehtävä kaksoisliekkinsä kanssa, he usein alkavat etsiä fyysiseltä tasolta juuri tätä sielua sen sijaan, että pyrkisivät omaan sisäiseen eheyteen. Tämä turha etsintä on ainainen este sielun vapautuksen polulla.
 
Alkemiallinen avioliitto
 
Kosminen laki vaatii, että meidän täytyy ensin löytää oma identiteettimme Jumalassa ennen kuin voimme kokonaan vapauttaa kaksoisliekkimme henkiset voimavarat. Ennenkuin kaksoisliekit saavuttavat tietyn mestaruuden tason ja ykseyden oman Todellisen Itsensä kanssa, he ovat usein kykenemättömiä kestämään negatiivisen karmansa painoa, jota heidän kaksoisliekkinsä läsnäolo lisää. Sama ainutlaatuinen tekijä, joka antaa kaksoisliekeille heidän suuren henkisen voimansa, heidän identtisyytensä samanlaisen suunnitelman – voi aiheuttaa myös heidän negatiivisten piirteidensä vahvistumisen.
 
Jossakin vaiheessa jokaisen meistä on opittava muuntamaan inhimillisen egomme negatiiviset piirteet, epäjalot metallit, oman Jumalallisen tai Todellisen itsemme kullaksi. Tätä kutsutaan alkemialliseksi avioliitoksi, sielun eli olemuksemme feminiinisen puolen liitoksi maskuliinisen puolen eli Karitsan kanssa, joka on todellinen ja katoamaton henkinen itse.
Kristusitse on se osa meitä, joka on jatkuvassa yhteydessä Alkulähteeseen- MINÄ OLEN Läsnäolevaan – ja Kristusitsen rakkaus on verratonta rakkautta. Tämä on se rakastettu, jolle idän ja lännen pyhimykset ovat antaneet kaikkensa. Nämä pyhimykset kohottivat päivittäin tietoisuuttaan olemalla yhteydessä Jumalaan.
Näin he asteittain ylittivät inhimillisen egon. Lopulta heidän sielunsa yhtyi todelliseen henkiseen itseen ja he nousivat ylös takaisin Jumalan sydämeen. ”Sillä tämän katoavaisen on määrä pukeutua katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen on määrä pukeutua kuolemattomuuteen”.
 
Kaksoisliekkien sisäinen yhteys
 
Sinun kaksoisliekkisi on saattanut voittaa sielun vapautuksen ja on jo palannut takaisin Jumalan luo tai hän saattaa vielä ponnistella löytääkseen tien. Kaksoisliekkisi olinpaikka ja hänen tietoisuutensa taso voi vaikuttaa hyvin paljon sinun omaan kykyysi saavuttaa eheys.
 
Koska teillä kahdella on sama yksilöllisyyden suunnitelma, niin kaikki energia, jonka te lähetätte, on merkitty juuri sillä kaavalla. Lain mukaan samankaltainen vetää puoleensa samankaltaista ja siten kaikki energia, jonka sinä lähetät menee kaksoisliekillesi, joko estäen tai auttaen häntä polulla eheyteen.
 
Kun lähetät rakkauden ja toivon energiaa, se kohottaa kaksoisliekkiäsi. Mutta jos olet turhautunut tai vihainen, kaksoisliekkisi tuntee näiden energioiden painon. Joskus selittämättömät ilon ja masennuksen tunteet ovat toisen puoliskosi mielialoja, jotka rekisteröityvät sinun tietoisuuteesi.
Voit edistää kulkuasi Polulla, jos rukouksessa, meditaatiossa tai decreetä (määräys, käsky) lukiessasi pyydät MINÄ OLEN Läsnäolevasi sisäistä sydänkontaktia kaksoisliekkisi kanssa. Voit sanoa seuraavasti:
 
”In the name of the Christ I call to the blessed I AM Presence of our twin flames for the sealing of our hearts as one for the victory of our mission to humanity. I invoke the light of the Holy Spirit for the consuming of all negative karma limiting the full expression of our divine identity and the fulfillment of our divine plan.”
 
(Kristuksen nimeen kutsun kaksoislieikkiemme siunattua MINÄ OLEN Läsnäolevaa sinetöimään sydämemme yhdeksi voiton saavuttamiseksi ihmiskunnan palvelustehtävässämme. Kutsun Pyhän Hengen valoa kuluttamaan kaiken negatiivisen karman, joka rajoittaa jumalallisen identiteettimme täyttä ilmausta ja jumalallisen suunnitelmamme toteutumista.)
 
Vaikka eläisittekin eri tasoilla, voitte yhdistyä tällä tavoin henkisesti korkeammilla tasoilla ja ohjata valoa omiin maailmoihinne tasapainottamaan yhteistä karmaanne.
 
Tämä sisäinen yhteys lisää valoa ja vapauttaa rakkautenne polaarisuuden valtavan voiman ja antaa teille mahdollisuuden seistä vahvoina vaikeuksissa, joita eittämättä joutuvat kohtaamaan kaikki rakkautta puolustavat.
 
Monet loistavat taiteilijat ovat suuren rakkauden innoittamina ilmentäneet sekä rakkauden ylevää korkeutta että traagista syvyyttä. Monista mestariteoksista voimme aistia kaksoisliekkien sisäistä ymmärrystä, heidän keskinäistä rakkauttaan, karman kohtaamista ja kosmisen lain toimintaa.
 
Elisabeth Clare Prophet on tulkinnut monta oopperaa tästä näkökulmasta. Vaikka monet aariat ja duetot antavat meille välähdyksen kaksoisliekkien majesteetillisesta rakkaudesta, nämä tarinat päättyvät usein onnettomasti, sillä toinen tai molemmat rakastavaiset epäonnistuvat henkilökohtaisen mestaruuden kokeessa, sillä he eivät ole vielä sinetöineet omaa yksilöllistä polkuaan Jumalassa.
 
Madame Butterfly
 
Puccinin ooppera kertoo tarinan amerikkalaisesta luutnantti Pinkertonista ja hänen avioliittoaikeistaan hyvyyteen uskovan 15-vuotiaan japanilaisen tytön, Butterflyn kanssa. Nämä kaksi sielua symboloivat kaksoisliekkejä. Tässä tarinassa idän ja lännen kulttuurit edustavat kaksoisliekkien maskuliinista ja feminiinistä polariteettia, mutta myös sitä kuilua mikä erottaa sielut, jotka eivät ole vielä tasapainottaneet karmaansa ja joiden on kestettävä siitä johtuva eron tuska.
 
Maailman kovettama Pinkerton on kadottanut kyvyn oivaltaa todellisen rakkauden puhtaus. Hän on viehättynyt Butterflyn kauneudesta, mutta tietoisesti suunnittelee pettävänsä hänet ottamalla amerikkalaisen vaimon. Kuitenkin Pinkerton ja hänen japanilainen morsiamensa jakavat kiihkeitä rakkauden hetkiä – heidän sielunsa yhtyessä yhdeksi liekiksi muistona heidän alkuperäisestä täyteydestään Jumalassa. Tämän liiton hedelmänä hedelmöityy lapsi, heidän suuren rakkautensa symboli.
 
Luutnantti on välinpitämätön ja lähtee omien itsekkäiden halujensa sokaisemana Amerikkaan jättäen Butterflyn odottamaan lopullista paluutaan.
Pinkerton todella palaakin useita vuosia myöhemmin amerikkalaisen vaimonsa kanssa. Kaksoisliekkinsä petoksen murtamana Butterfly riistää hengen itseltään.
 
Lohengrin
 
Wagnerin ooppera Lohengrin kuvaa kaksoisliekkien suhdetta, jossa jo ylösnoussut osapuoli yrittää auttaa rakastettuaan, joka käy vielä koettelemuksia ja vihkimyksiä maan päällä.
 
Elsaa syytetään aiheetta veljensä murhasta, mutta hän uskoo järkkymättömästi, että säihkyvä haarniskaan pukeutunut ritari saapuu pelastamaan hänet. Lohengrin, joka on Elsan ylösnoussut kaksoisliekki, vastaa tämän sisäiseen kutsuun ja laskeutuu korkeammilta tasoilta pelastamaan Elsaa. Hän lipuu järven poikki joutsenen vetämällä veneellä, joka symbolisoi korkeammilta oktaaveilta tulevaa Jumal-tietoista sielua. He menevät naimisiin, mutta Lohegrin, joka on kaksoisliekkinsä Guru, sanoo Elsalle, että tämä ei saa koskaan kysyä hänen nimeään.
 
Tämä on rakkauden suuri testi, jota Elsa ei läpäise, vaan haluaa tietää rakastettunsa oikean henkilöllisyyden. Tämän tottelemattomuuden vuoksi kosminen laki vaatii, että heidän pitäisi taas erota. Lohengrin palaa Hengen tasolle ja jää sinne odottamaan kaksoisliekkinsä voittoa omasta itsestään, jotta he voisivat lopullisesti yhdistyä.
 
Kirjallisuudessa on paljon kuuluisia rakastavaisia, jotka voivat hyvinkin olla kaksoisliekkejä. Esimerkkeinä mainittakoon Penelope ja Odysseus, Hiawatha jaMinnehaha, Dante ja Beatrice, Romeo ja Julia, Launcelot ja Guenevere, Tristan ja Isolde, myös perinteisissä vanhoissa saduissa on paljon kaksoisliekkejä kuten Prinsessa Ruusunen, Tuhkimo, Lumikki,, ja ihan kuuluisissa pariskunnissakin on ainakin Elisabeth Taylor ja Richard Burton jotka olivat ties kuin monta kertaa keskenään naimisissa, ja onhan noita kaikkia vaikka kuinka paljon.,, Kulkuri ja Kaunotar, Kaunotar ja Hirviö jne.
 
Gurun ja Cheelan Rakkaus
 
Vaikka kaksoisliekit käyvät läpi kaikki mahdolliset suhteet kehittääkseen rakkautensa täydelliseksi, on Guru-Cheelan-suhde näistä kaikkein korkein. Tällöin osapuoli, joka on saavuttanut Kristus-tietoisuuden voi vetää toisen osapuolen kohti Jumalaa heidän rakkautensa magneetin avulla. Polulla pidemmälle edenneestä tulee rakastettunsa opettaja. Hän kykenee käyttämään heidän rakkautensa valtavaa voimaa nopeuttamaan kaksoisliekkinsä kehitystä.
 
Mark ja Elisabeth Prophet olivat kaksoisliekkejä, jotka olivat yhdessä kaksitoista vuotta Guru-Cheela-suhteessa. Mark koulutti Elisabethin Veljeskunnan lähettilään rooliin. Yhdessä he kykenivät toteuttamaan kaksoisliekkiensä suunnitelman tuomalla Veljeskunnan opetukset Vesimiehen aikakaudelle.
 
Mark kuoli vuonna 1973 palaten hengen tasolle, missä hän pitää yllä heidän rakkautensa Alfa-polariteettia. Hänen vaimonsa Elisabeth, heidän neljä lastaan ja kaikki, jotka tukevat heidän työtään tuntevat silti yhä Markin elävän läsnäolon. Mark ja Elisabeth Prophet ovat elävä esimerkki Gurun ja Cheelan ikuisesta rakkaudesta.
 
Mistä tunnistaa kaksoisliekkinsä 
 
Henkisellä Polulla kulkevat tunnistavat kaksoisliekkinsä heti, vaikka eivät olisi ikinä kuulleetkaan sanaa kaksoisliekki tai parisielu. Koska heillä on yhteinen sielunsunnitelma heillä on myös yhteinen aura, ja sen he tunnistavat ensimmäisenä kuin olisivat ”saman kuplan sisällä”. He pystyvät kommunikoimaan telepaattisesti tajuamatta sitä heti itsekkään. Heillä saattaa olla hyvinkin samanlainen käsiala, he saattavat tehdä asioita yhtaikaa kuten esimerkiksi vaihtaa jalkaa toisen päälle istuessaan Toinen ajattelee jotain asiaa niin jo toinen vastaakin siihen ääneen jopa, näin kehittyneille kaksoisliekeille voi tapahtua.
 
Vähemmän Polkua käynneet tunnistavat kanssa toisensa jos ei heti niin pian. Esimerkiksi, katseesta, keskustelusta, kosketuksesta niin että menee ihan ”kananlihalle”, rakastuu ensisilmäyksellä, tai vaan yksinkertaisesti tuntee toisen kuin eivät oisi koskaan olleet erossakaan. Nämä esimerkit ovat ns. hyviä kohtaamisia ja niille on yksi yhteinen ominaisuus ja se on järkytys, tapaamisen tai tajuttuaan asian niin siitä seuraa aina järkytys. 
 
Sitten on nämä negatiiviset seuraukset jos molemmat tai toinen kaksoislieleistä ei olekaan vielä henkisellä Polulla, ne usein päättyy tragediaan tai eroon tai sydänsuruihin, sillä kaksoisliekkien on ensin tasattava karmansa ja olla kohonnut Kristustietoisuuteen eli alkemialliseen avioliittoon, jonka jälkeen kaksoisliekit voivat vasta yhdessä toteuttaa tehtävänsä täällä maan päällä - ihmiskunnan palvelemisessa , ei itsekkäissä teoissa ja merkeissä.
 
Sielukumppanit
 
Kaikki kauniit ja sielukkaat rakkaussuhteet eivät kuitenkaan ole kaksoisliekkisuhteita. On myös hyvin läheisten sukulaisielujen rakkautta.
 
”Sielunkumppani on erilainen kuin kaksoisliekki. Sielunkumppanit ovat polarisuuden samalla puolella, mutta silti miehen ja naisen kehossa enimmäkseen, kautta historian on ollut myös samaa sukupuolta olevia sielunkumppaneita esimerkiksi ystävät tai homoseksuaalit. He hakeutuvat yhteen, koska heidän karmansa on samantyyppinen ja he kehittävät yhtä aikaa samaa chakraa. Sielunkumppanien viehtymys toisiinsa perustuu siis pyhään työhön ja itsensä voittamisen polkuun. Sielunkumppani on kuin oman itsen kaiku, joka työskentelee saman tehtävän parissa tullakseen sellaiseksi kuin Jumala oli hänet tahtonut”.
 
Maria ja Josef, Jeesuksen vanhemmat, olivat sielukumppaneita. Heidän yhteisenä tehtävänään oli vaalia Kristusta pojassaan. Sekä Marian että Josefin oma kaksoisliekki oli valon oktaaveissa pitämässä yllä tasapainoa heidän työnsä tueksi. Tänäänkin monet, jotka tasapainottavat yhä karmaansa, mutta kulkevat henkisellä Polulla, huomaavat löytävänsä sielukumppanin, jonka kanssa voivat täyttää yhteisen dharmansa eli pyhän elämäntehtävänsä.
 
Karmallinen avioliitto
 
Kaksoisliekkien ja sielukumppanien lisäksi on olemassa kolmaskin hyvin yleinen avioliittotyyppi – karmallinen avioliitto. Siinä kaksi yksilöä on vedetty yhteen yhteisen karman tasapainottamiseksi. Nämä avioliitot ovat usein vaikeita, mutta ne ovat hyvin tärkeitä voiton saavuttamiseksi Polulla. Mies ja vaimo saavat myös hyvää karmaa huolehtimalla lapsistaan.
 
Jotkut näistä avioliitoista saattavat antaa mahdollisuuden tasapainottaa vakavia rikoksia, kuten murhia, petoksia tai äärimmäistä vihaa. Hyvin usein ainoa tapa tasapainottaa sellaista vihaa on intensiivinen rakkaus, joka ilmenee mies-vaimo-suhteessa.
 
Tähteläisten rakkaussuhteet
 
Tähteläisissä olen ollut vasta muutaman viikon ja en tiedä heidän suhteistaan mitään, mutta luulisin että nämä kosmiset lait pätee myös heihin, niin kaksoisliekit, sielunkumppanit ja karmallisetkin suhteet. Jos joku tietää asiasta jotain ja enemmän niin olisi kiva että kirjoittaisi niistä myöskin tänne tähteläisten sivulle.
 
Avioliitto
 
Jumala on siunannut ihmisten avioliitto-instituution, jotta kahdella ihmisellä olisi mahdollisuus edistää eheyttään Alfa-Omega polarisuuksien vuorovaikutuksessa. Olipa kyseessä kaksoisliekkien, sielunkumppanien tai karmallinen liitto, niin miehen ja naisen avioliiton tarkoituksena on aina olla vertauskuvallinen muistojuhla sielun yhtymisestä rakastettuun MINÄ OLEN Läsnäolevaan Kristuksen, siunatun Välittäjän kautta. Niinkuin aiemmin oli puhe sielunkumppaneista että he ovat samanmerkkiset, ei vastakkaiset vaikka olisivatkin nainen ja mies, niin tähän kuuluu myös homoliitot koska heillä on karmallinen yhteinen dharma eli Pyhä tehtävä. Mutta perimmäinen ja lopullinen avioliitto on muistojuhla Alfan ja Omegan yhtymisestä kun karmat on tasoitettu ja ollaan päästy Kristustietoisuuteen eli alkemialliseen avioliittoon ensin.
 
Jeesushan osoitti, miten tärkeä vihkimys avioliitto on Polulla valitessaan ensimmäisen julkisen ihmetekonsa paikaksi Kaanaan häät, missä hän muutti veden viiniksi. Hänen tekonsa opetuksen ydin oli, että ellei avioliittoa muunneta Pyhän Hengen avulla, se on vain ulkoinen kokemus. Voimme valita tyydymmekö avioliittoon, joka perustuu inhimillisen tietoisuuden veteen vai haluammeko sen perustuvan jumalallisen tietoisuuden viiniin.
 
Aviosuhteessa jumalallisen rakkauden kosmisen vuorovaikutuksen tulisi olla samaa luovaa rakkautta, joka alussa muodosti universumin, kun Jumala Isänä käski ”Tulkoon valkeus” ja Jumala Äitinä vastasi ”Ja valkeus tuli”. Tätä luovaa virtausta voidaan fyysisen yhteyden lisäksi ilmaista pyhitettyjen selibaattijaksojen aikana, kun molemmat osapuolet keskittyvät sisimpäänsä ollakseen rakastetun MINÄ OLEN Läsnäolevansa kanssa.
 
Yhdynnässä tapahtuvan pyhän tulen energioiden vaihdon tarkoituksena on kosmisen tietoisuuden sfäärien – valon kausaalikehojen vuorovaikutus. Tästä yhdistymisestä saatava valo-energia lisää molempien osapuolien positiivisia ominaisuuksia ja vahvistaa heidän omaa jumalallista identiteettiä sekä auttaa heitä kantamaan yhteistä karmaansa. Kun liitto on pyhitetty Jumalan rakkaudelle, puhtaiden Isä-Äiti energioiden harmoninen yhteensulautumien tuottaa Pojan, Kristustietoisuuden -olkoon se sitten lapsen, innoituksen, onnistuneen työn tai taideteoksen muodossa.
 
Jos tämä energiavaihto ei ole riittävästi henkistetty tunnuksella, että Jumala on sekä rakastaja että rakastettu, yksilöt voivat kokea fyysistä mielihyvää, mutta ottavat tietämättään itselleen myös toinen toisensa karmallisia kaavoja saamatta henkisesti muuntavan rakkauden antamaa hyötyä. Tämä saattaa selittää monet identiteettikriisit, joista kärsivät ihmiset, joilla on monia irrallisia intiimejä suhteita. He ovat ottaneet osakseen niin monia karmallisia identiteettejä, jotka ovat tehokkaasti neutraloineet heidän oman identiteettinsä, että eivät enää tiedä keitä todellisuudessa ovat.
 
Ykseyden ympyrä
 
Niiden, joiden energiat ovat harmoniassa jumalallisen rakkauden kanssa, odottaa tärkeä tehtävä. Elisabeth Clare Prophet sanoo: ”olen nähnyt kaksoisliekkejä, joiden rakkaus ei ole vähentynyt koskaan. He ovat pystyneet pitämään tasapainoa kokonaisen kaupungin puolesta ja heidän päivittäiset rukouksensa ovat muuntaneet osan vihasta ja rikoksista”.
”Se on korkea ja pyhä kutsumuksemme. Sitä ei ole tarkoitettu niille, jotka haluavat maallista aistinautintoa. Se on todellinen sisäinen polku niille, jotka ymmärtävät, että kosmos on syntymässä meidän sisimmässämme, että on olemassa maailma, joka on pelastettava ja että miljoonat sielut tarvitsevat rakkauttamme. Siksi se ei voi koskaan olla itsekästä rakkautta”.
 
Me olemme kuitenkin menettäneet kyvyn tuntea puhtaan rakkauden voiman tässä kyynisessä maailmassa. Meillä ei enää ole joustavaa, iloista asennetta elämään, jossa jokainen päivä on uusi tilaisuus suoda rakkautemmeainutlaatuisena lahjana lähimmäisille. Me aliarvioimme liian usein kykyämme muuttaa toisten elämä omalla esimerkillämme.
 
Myös sinä ja kaksoisliekkisi vaikutatte lukemattomien ihmisten elämään ympärillänne ajatuksin, tuntein ja teoin. Teillä on mahdollisuus joko auttaa elämää tai lisätä sen taakkaa vaikuttamalla toisiin oman karmannne negatiivisella energialla. Se palaa tietoisuuteenne tai tunnistamalla tuon energian haasteeksi harmonialla ja rakkaudella voitte muuttaa sen.
 
Violetti liekki on avain karman muuntamiseen ja tehtäväsi toteuttamiseen kaksoisliekkisi kanssa. Violetti liekki on Jumalan ihmiselle antamaa henkistä energiaa, jotta ihminen voisi nopeuttaa Vesimiehen aikaan siirtymistään. Tämä Pyhän Hengen energia muuntaa suuttumusta rakkaudeksi, ärsyyntymistä rauhaksi, epäluuloa luottamukseksi, niin että voit vaikuttaa elämään positiivisesti edetessäsi kohti lopullista voittoa Polullasi. Kun visualisoit violettiliekkiä ja pyydät sitä tietoisuuteesi, se alkaa heti muuntaa tuhansien elämien aikana kasaantuneita negatiivisia energiakuvioita. Voit alkaa tuntea ilon, keveyden ja toivon tunteita, aivan kuin koko tietoisuutesi olisi kastettu purppuranväriseen kemialliseen liuokseen, joka liuottaa vuosisatojen karmaa.
 
Tätä monet ihmiset ovat odottaneet. Tämän vuoksi olemme kehittyneet nämä kymmenet tuhannet vuodet, ja olemme oppineet tuntemaan Jumalan Isänä ja Jumalan Poikana. Nyt on Pyhän Hengen energian aika, alkemian pyhän tieteen, itsen muuntamisen aika violettiliekin avulla.
 
Suuri Valkoinen Veljeskunta on antanut Vesimiehen ajan violetin liekin mantran:
 
I AM a being of violet fire, I AM the purity God desires.
( MINÄ OLEN violettitulen olento, MINÄ OLEN puhtaus, jota Jumala haluaa).
I AM tarkoittaa Jumala sisälläsi, MINÄ OLEN Lläsnäolevaa – samaa, joka ilmaisi itsensä Moosekselle: ”MINÄ OLEN JOKA MINÄ OLEN.” Tämä on minun nimeni ikuisesti ja tämä on minun muistoni kaikille sukupolville.
 
Kaikkein nopein ja tehokkain tapa pitää yllä harmoniaamme ja nopeuttaa kehitystämme kohti lopullista yhdistymistämme Jumalan ja kaksoisliekkiemme kanssa, on päivittäinen violettiliekin puhdistavien energioiden käyttö. Se on Pyhän Hengen kaste, jonka Johannes ennusti Uudessa Testamentissa. Violettiliekki on Jumalan lahja Vesimiehen ajalle. Sen avulla lyhennetään Jumalan valittujen päiviä ja päästään irti uudelleen syntymisen ketjusta.
 
Tulevana Vesimiehen aikana opimme ymmärtämään Jumalan energian maailmankaikkeuden maskuliinisen ja feminiinisen energian polariteetteina. Siitä, miten me koemme tämän energian todellisena identiteettinämme, miten me ymmärrämme sen olevan kaksoisliekkien ydinaineksen ja miten me käytämme sitä jumalallisen rakkauden yhdistävänä voimana ihmiskunnan hyväksi, riippuu selviydymmekö me yksilöinä ja lopulta selviääkö ihmisrotu.
 
LOPPUSANAT
 
Kaksoisliekkien yhteinen tehtävä ei ala ennenkuin on syntynyt alkemiallinen avioliitto, eli kaksoisliekkien tietoisuuden kohoaminen Kristustietoisuuteen ja toiseksi että molempien karmat on tasapainoitettu. Ja yhteinen tehtävä voi näin alkaa ja se on ihmiskunnan palveleminen ja heidän henkisen tasonsa kohottaminen korkeammalle tasolle.
 
Tuolla aiemmin jo sanoin mitä mieltä oon violetin liekin käytöstä, no eikö se ole juuri sitä oman edun tavoittelemista millä voidaan nopeuttaa muka karman maksua ja poistaa sitä pahaa karmaa, jotta pääsisimme irti uudelleen syntymisen ketjusta. No mitäs se sitten on muutakuin edelleen oman edun tavoittelua. Kaksoisliekkien pitää nimenomaan jäädä tänne maan päälle auttamaan kanssaihmisiään jotka eivät vielä omin avuin pääse eteenpäin.
 
Miettikääs tätä ja siks toiseksi karman laista ei voi luistaa eikä sitä nopeuttaa paitsi ottamalla itselleen elämiinsä niin paljon karman maksua kuin vaan henki kestää tai kaksoisliekkit yhdessä tasapainottavat sitä.
Ja tuosta violetista liekin käytöstä otan selvän semmoisilta henkilöiltä jotka kuuluvat Valkoiseen Veljeskunnan esipihoille......https://www.youtube.com/watch?v=h6nzGWDTrcc

Kuva käytetty Creative Commons:lta John Mallon Iphoneography  © 2014 Kaikki oikeudet pidätetään.

Tee ilmainen nettisivustoWebnode